Услуги

- Диагностика на вредни енергийни влияния – неутрализация и защита.
  - Проверка за възможности, таланти и екстрасензорни качества в отделния индивид. 
  - Проверка за съвместимост между партньори в бизнеса и бъдещи брачни партньори.
  - Определяне на нивото на моментното енергийно състояние на човешкия организъм.
  - Определяне на индивидуалните методи, средства и дозировки за енергийна                корекция и възстановяване на същия.
  - Нумерология – ИГНМ, корекция на кармични нарушения с вибрационен ред.
  - Прогностика за хода на събития и случки, на изследвания обект/субект.

- Полева терапия - моля вижте бутон "Полева терапия"
 

              Важно за контакти САМО от ВТОРНИК до ПЕТЪК

                                    от 14.00 до 16.00 ч.