Нумерология

Изработване на индивидуална графична нумерологична мандала /ИГНМ/, анализ на същата и предлагане на корекция на кармичните нарушения с помощта на корекционен вибрационен ред / КВР /.

  • ИГНМ /индивидуална графична нумерологична мандала (“платформа на мироздание”), съвкупност от вибрационните потоци (торсионни полета) на етерно-физичното, астралното и ментално тяло, изобразени с геометрични фигури и числа на базата на числова трансформация на датата на раждане /МАНДАЛА НА СЪЩНОСТТА И НА ИМЕНАТА / МАНДАЛА НА ЛИЧНОСТТА НА ИНДИВИДА.
  • КВР /корекционен вибрационен ред /енергийно-информационна структура (подбрана чрез системен алгоритъм), съставена от знаци и символи, излъчващи вибрационни потоци с торсионен характер (торсионни полета).

Корекцията се извършва чрез въздействието на торсионните полета на знаците и символите на КВР върху торсионното поле на “личен свидетел/ ДНК (кичур коса) на индивида, с цел неутрализация на (-) торсионни полета от кармичните нарушения в неговата ИГНМ.

 

         ВАЖНО за контакти САМО от ВТОРНИК до ПЕТЪК

                           от 14.00 до 16.00ч. !!!!!!

               САМО НА ТЕЛЕФОН: GSM 0895452577

          * МОЛЯ НЕ СЕ ОБАЖДАЙТЕ В ОСТАНАЛИТЕ ДНИ *

        Моля не използвайте електронната поща !!!!