За Мен

  

   инж. СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА

   Родена съм в гр. Кан /северна Франция през 1934 год.Завършила съм Висш машинно – електротехнически институт (електротехнически факултет) през 1958 год. Моята придобита квалификация е електроинженер – радиотехника / магистър. Работила съм като инженер в Българска национална телевизия от 1960 г. до 1991 г. Притежавам също така квалификация на “радиестезист – оператор”, получена след завършен специализиран курс по “Основи на радиестезията” през 1991 год. в гр. София в направленията: медицинска радиестезия, фитотерапия, меридианна диагностика / рефлексотерапия.

Работя като радиестезист – оператор от 1992 год. до сега.

 ВАЖНО за контакти САМО от    ВТОРНИК до ПЕТЪК

от 14.00 до 16.00ч. 


  САМО НА ТЕЛЕФОН: GSM 0895452577

МОЛЯ НЕ СЕ ОБАЖДАЙТЕ В ОСТАНАЛИТЕ  ДНИ 

Моля НЕ използвайте електронната поща 

Благодаря